Wij bieden hulp bij al uw immigratie en vreemdelingen zaken

Advocaten

Mr. Mirjam A.C. de Vilder (geb. van Overmeire) is na haar studie Nederlands recht sinds 1996 werkzaam als advocaat. Zij richtte in 2002 De Vilder Advocaten op. Sinds februari 2015 is De Vilder Advocaten een samenwerkingsverband aangegaan met Kuijpers & Nillesen advocaten te Amsterdam.

Mr. de Vilder heeft zich gespecialiseerd in het straf- en vreemdelingenrecht. Zij volgde hiertoe onder meer de specialisatiecursus strafrecht aan het Pompe instituut van de Universiteit Utrecht en diverse specialisatiecursussen vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Mr. de Vilder richt zich voornamelijk op het commune strafrecht en behandelt onder andere zaken als moord en doodslag, mensenhandel- en smokkel, afpersing, heling en witwassen, drugszaken, alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast heeft zij een ruime praktijk in het jeugdstrafrecht en overleveringsrecht. Mr de Vilder is lid van de Nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten (NVSA).

Mr. De Vilder houdt zich op het gebied van vreemdelingenrecht met name bezig met gezinsmigratie, ongewenstverklaring, inreisverbod, visumzaken, vreemdelingenbewaring en asielrecht. Zij is lid van de Werkgroep rechtsbijstand in vreemdelingenzaken (WRV). Mr. de Vilder spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits.

Zij is door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist (jeugd) strafrecht, overleveringsrecht, asiel- en vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring. Dit betekent dat zij cliƫnten in deze rechtsgebieden op toegevoegde basis kan bijstaan.


E-mail: devilder@devilderadvocaten.nl

Mw. Mustafazade is strafrechtelijk alsmede staats- en bestuursrechtelijke afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar ze eveneens een specialisatietraject volgt in het militairrecht. Ze heeft daarnaast Political Science and International Relations gestudeerd aan een Amerikaans instituut in Istanbul. Sinds augustus 2015 is ze als stafjurist verbonden aan ons kantoor. Mevrouw Mustafazade houdt zich met name bezig met zaken op het gebied van vreemdelingen- en vluchtelingenrecht en het (jeugd)strafrecht.

Tijdens haar studie heeft ze verschillende studie gerelateerde voorzitters- en bestuursfuncties vervult, is ze als vrijwilliger betrokken geweest binnen een aantal mensenrechtenorganisaties en heeft zij drietal stages gelopen binnen advocatenkantoren.

Zo was ze coƶrdinator geweest van de International Law Student Committee, is ze langdurig betrokken geweest bij een kinderrechtenorganisatie waarbinnen ze verschillende initiatieven heeft opgezet. Binnen een andere organisatie heeft ze zich geruime tijd hard gemaakt voor de positie van de slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen in het verblijfsrechtelijke traject. Daarnaast heeft ze kinderrechtentrainingen en spreekuren verzorgd voor de kinderen in verschillende asielzoekerscentra in Nederland. Haar beide afstudeerscripties heeft ze gewijd aan de positie van de kinderrechten in Nederland en de mogelijke schending daarvan.

Mevrouw Mustafazade is lid van de werkgroep 'undocumented children' van de Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants.

Mw. Mustafazade is geboren in Azerbeidzjan en deels getogen in Polen. U kunt zich tot haar wenden in de volgende talen: Azerbeidzjaans, Turks, Russisch, Pools, Engels en Nederlands


E-mail: t.mustafazade@knadvocaten.nl