Wij bieden hulp bij al uw immigratie en vreemdelingen zaken

Visum voor Kort verblijf

Voor een verblijf in Nederland van korter dan drie maanden aan familie of voor toeristische doeleinden dient een Schengenvisum te worden aangevraagd. Het doel van een dergelijke visum is niet om je permanent in Nederland te vestigen. Een Schengenvisum kan worden afgegeven voor de maximale duur van 3 maanden in een tijdsbestek van 6 maanden. Met een visum dat is afgegeven door de Nederlandse vertegenwoordiging kan tevens tussen alle landen in het Schengengebied worden gereisd. Het Schengengebied bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, alsmede IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, met uitzondering van Groot-Brittannië, Ierland, Bulgarije, Roemenië en Cyprus. Een Schengenvisum wordt aangevraagd bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst of in het land van bestendig verblijf. Bij de aanvraag moet aan de hand van bewijsstukken het doel en de duur van de reis worden aangetoond. Ook dient over het algemeen een bewijs van ziektekostenverzekering te worden overgelegd. In het geval de Nederlandse vertegenwoordiging de afgifte van het visum weigert, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt nu regelmatig blijkt dat het Schengenvisum ten onrechte wordt geweigerd.