Wij bieden hulp bij al uw immigratie en vreemdelingen zaken

Ongewenstverklaring

Op dit moment geeft de Nederlandse wet alleen nog de mogelijkheid om een persoon afkomstig uit de Europese Unie tot ongewenst vreemdeling te verklaren. Een ongewenstverklaring kan worden opgelegd als er sprake is van een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging van de openbare orde.

Een vreemdeling die in Nederland verblijft, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij tot ongewenste vreemdeling is verklaard, maakt zich schuldig aan een misdrijf (art. 197 Sr)