Wij bieden hulp bij al uw immigratie en vreemdelingen zaken

Voornemen tot intrekking van uw verblijfsvergunning

U heeft een brief ontvangen van de IND. Hierin staat vermeld dat zij voornemens zijn om tot intrekking over te gaan van uw verblijfsvergunning regulier bepaalde/onbepaalde tijd onder toepassing van de glijdende schaal. Het kantoor kan namens u een zienswijze indienen waarin een juridische uiteenzetting wordt gegeven over uw belangen bij verblijf in Nederland.