Wij bieden hulp bij al uw immigratie en vreemdelingen zaken


Reguliere aanvragen

Wij kunnen u ondersteunen bij het doen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier. Een dergelijke vergunning is gekoppeld aan een verblijfsdoel, bijvoorbeeld verblijf bij partner, gezinshereniging zonder mvv (art. 8 EVRM), of, verblijf als (partner van) een EU onderdaan. Wij staan u in deze procedure graag bij.

Visum voor kort verblijf

Voor een verblijf in Nederland van korter dan drie maanden aan familie of voor toeristische doeleinden dient een Schengenvisum te worden aangevraagd. Het doel van een dergelijke visum is niet om je permanent in Nederland te vestigen. In het geval de Nederlandse vertegenwoordiging de afgifte van het visum weigert, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt. Wij staan u in deze procedure graag bij.

Vreemdelingenbewaring

Wanneer u niet rechtmatig in Nederland verblijft, kunt u onder bepaalde omstandigheden in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Het doel daarvan is om terugkeer naar het land van herkomst (dan wel het land waar uw verblijf wordt gegarandeerd) te realiseren. Tegen de oplegging van de maatregel van bewaring staat beroep open bij de rechtbank. Wij staan u in deze procedure graag bij.

Inreisverbod

Een inreisverbod betekent dat u niet op het grondgebied van de Europese Unie mag verblijven voor een periode van minimaal één jaar en maximaal twintig jaar. Dit verbod gaat in zodra u het land (aantoonbaar) heeft verlaten. Als u zich niet aan dit verbod houdt, pleegt u een strafbaar feit. Tegen het inreisverbod staat beroep open. Wij staan u in deze procedure graag bij.