Wij bieden hulp bij al uw immigratie en vreemdelingen zaken

Vreemdelingenbewaring

Vreemdelingenbewaring is een maatregel die kan worden opgelegd aan vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven. De bewaring wordt opgelegd met het oog op uitzetting, teneinde te voorkomen dat vreemdelingen zich aan uitzetting kunnen onttrekken. Hiertegen kunnen wij een beroepschrift indienen, waarin wij de rechtbank verzoeken om uw vrijlating alsmede om toekenning van schadevergoeding voor mogelijk onrechtmatig opgelegde detentie.