Wij bieden hulp bij al uw immigratie en vreemdelingen zaken

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Na een ononderbroken rechtmatig verblijf van vijf jaar kan een vreemdeling in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Pas nadat het inburgeringsexamen met goed gevolg is behaald, kan de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd worden ingediend. De periode van vijf jaar ononderbroken verblijf wordt strikt door de IND gehanteerd. Er mag geen enkele onderbreking, ook wel bekend als het verblijfsgat, zitten in deze verblijfsduur. Tevens wordt beoordeeld of de vreemdeling over voldoende middelen van bestaan beschikt.

Hoewel de verblijfsvergunning wordt afgegeven voor onbepaalde duur, wordt het verblijfsdocument voor de duur van vijf jaar verleend. Na afloop van de geldigheidsduur van het verblijfsdocument hoeft echter alleen een nieuwe te worden aangevraagd. Er wordt niet opnieuw aan de voorwaarden getoetst.